شنبه ، 27 آبان ، 1396
حداقل
لطفا بر روی مداد کنار جهت ویرایش و ثبت رزومه و آدرس گوگل اسکولار خود کلیک نمایید. با تشکر
نام و نام خانوادگیشهرام درقندیان
مرتبه علمیمربی
گروه آموزشیحسابداری
مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رشته تحصیلیحسابداری
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه