سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیشهرام درقندیان
مرتبه علمیمربی
گروه آموزشیحسابداری
مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رشته تحصیلیحسابداری
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه