سه شنبه ، 29 آبان ، 1397
حداقل
لطفا بر روی مداد کنار جهت ویرایش و ثبت رزومه و آدرس گوگل اسکولار خود کلیک نمایید. با تشکر
نام و نام خانوادگییوسف خرم فرهادی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیحقوق
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیحقوق بین الملل
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه