سه شنبه ، 29 آبان ، 1397
حداقل
لطفا بر روی مداد کنار جهت ویرایش و ثبت رزومه و آدرس گوگل اسکولار خود کلیک نمایید. با تشکر
نام و نام خانوادگییوسف تقی پوریان گیلانی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیحسابداری
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیحسابداری
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه