چهارشنبه ، 29 فروردين ، 1397
حداقل
لطفا بر روی مداد کنار جهت ویرایش و ثبت رزومه و آدرس گوگل اسکولار خود کلیک نمایید. با تشکر
نام و نام خانوادگیوجیهه ترکمانی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیادبیات
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیادبیات فارسی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه