چهارشنبه ، 7 فروردين ، 1398
حداقل
لطفا بر روی مداد کنار جهت ویرایش و ثبت رزومه و آدرس گوگل اسکولار خود کلیک نمایید. با تشکر
نام و نام خانوادگییوسف ترابی گلسفیدی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیریاضی
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیریاضی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه