سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیولی اسلامی
مرتبه علمیمربی
گروه آموزشیحقوق
مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رشته تحصیلیحقوق عمومی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه