چهارشنبه ، 29 فروردين ، 1397
حداقل
لطفا بر روی مداد کنار جهت ویرایش و ثبت رزومه و آدرس گوگل اسکولار خود کلیک نمایید. با تشکر
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نام و نام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیعکسآدرس گوگل اسکولاررزومه 
سید اسحق عبادیاستادیارصنایع چوبفوق لیسانسمنابع طبیعی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/232/Default.aspx
زهرا رفیعی راداستادیارادبیات عربدکتریزبان و ادبیات فارسی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/202/Default.aspx
یوسف تقی پوریان گیلانیاستادیارحسابداریدکتریحسابداری  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/150/Default.aspx
یوسف خرم فرهادیاستادیارحقوقدکتریحقوق بین الملل  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/171/Default.aspx
یوسف ترابی گلسفیدیاستادیارریاضی دکتریریاضی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/147/Default.aspx
ولی اسلامیمربیحقوقفوق لیسانسحقوق عمومی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/115/Default.aspx
وجیهه ترکمانیاستادیارادبیاتدکتریادبیات فارسی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/148/Default.aspx
وحید تذکر رضاییاستادیارجنگلداریدکتریچوب شناسی   http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/146/Default.aspx
تورج نائیج پورمربیعمران فوق لیسانسعمران  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/328/Default.aspx
توفیق احمدیاستادیارزراعتدکتریمهندسی کشاورزی-خاک شناسی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/110/Default.aspx
سهیلا نظرپوراستادیارماماییفوق لیسانس دانشجوی دکتریمامایی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/327/Default.aspx
شهره علیزاده شرقمربیعلوم آزمایشگاهفوق لیسانسانگل شناسی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/245/Default.aspx
شراره عطائی نسامربیمعماریفوق لیسانسباستان شناسی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/239/Default.aspx
سید محمدرضا رئیس رادهاستادیارمدیریتدکتریمدیرت بازرگانی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/189/Default.aspx
سید عسگر میرفتاح الهیاستادیارجغرافیادکتریجغرافیا  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/323/Default.aspx
سید علی اوسط حسینی علی آباداستادیاردامپزشکیدکتریدامپزشکی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/160/Default.aspx
سید ابوافتح مومنیمربیادیات عربفوق لیسانسادبیات عرب  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/320/Default.aspx
سید عبدالله میرغیاثیمربیمعارفدکتریفلسفه و حکمت اسلامی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/322/Default.aspx
سعید صفدریاستادیارزباندکتراآموزش زبان انگلیسی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/228/Default.aspx
سعید سیفیاستادیاردامپزشکیدکتریدامپزشکی  http://www.iauc.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/254/Default.aspx
صفحه 1 از 16اولین   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   آخرین