شنبه ، 2 آذر ، 1398
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » اماکن مذهبی و زیارتی چالوس » جزییات آیتم
  
امامزاده حقانی (ع)
بنای امامزاده منسوب به هادی ابن امام زین العابدین (ع) مشهور به حقانی در شهر کلاردشت واقع است. ساختمان بقعه چهارضلعی و در نمای بیرونی در هر ضلع دارای ایوان با ۱۰ ستون چوبی است. ورودی بنا در ضلع شرقی و در داخل نیز دارای دو ستون قطور چوبی کنده کاری شده‌است. به استناد مدارک موجود کتیبه چهارچوب درب و ورودی بنا به تاریخ ۷۷۱ هـ.ق و کتیبه صندوق معرف بانی آن حیدر کیا و سازنده آن استاد فرهاد ابن استادالمرحوم رستم الخلیل المعلی در سال ۷۸۲ هـ.ق و در زمان جلال الدوله اسکندری بوده‌است.