چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » طبیعت چالوس » جزییات آیتم
  
 آبشار اکاپل-کلاردشت

این آبشار در جنگل کوهستانی سردی چال کلاردشت واقع شده چشم انداز و مناظری بدیع دارد. همجواری این آبشار با ییلاقات کلاردشت و زیبایی طبیعی آن که دریاچه ولشت را نیز در خود جای داده، قابلیت تفرجگاهی آن را به طور فوق العادهای افزایش می‌دهد.