شنبه ، 2 آذر ، 1398
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » گردشگاه و اماکن تفریحی » جزییات آیتم
  
شکارگاه‌ها
شکارگاه‌های مهم شهرستان چالوس که عمدتاٌ در مناطق کوهستانی واقع می‌باشند عبارتند از: نفت چاک ـ کل جاران ـ بربر ـ پیت سرا ـ آویدر ـ خشکدر ـ بالاخرم دشت ـ پایین خرم دشت ـ اشکسه ـ حصار چال ـ پسنده ـ پاتخت و دیوچال