جمعه ، 1 شهريور ، 1398
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » گردشگاه و اماکن تفریحی » جزییات آیتم
  
آبگرم معدنی-کلاردشت

روستای واحد واقع در جاده عباس آباد به کلاردشت ـ آبگرم معدنی «پیش ترک» واقع در بین روستای رودبارک و مجل کلاردشت ـ آبگرم معدنی «تلو» در جنوب روستای رودبارک ـ آبگرم «داریو» در نزدیکی روستای برار در دهستان بیرون بشم کلاردشت‌ـ آبگرم «کندوا» در روستای آنگوران کلاردشت‌ـ آبگرم «لله جار» در حاشیه روستای لله جار در شمال شهر مرزن آبادـ آبگرم روستای دلیر در کلاردشت.