جمعه ، 1 شهريور ، 1398
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » طبیعت چالوس » جزییات آیتم
  
مرداب کندوچال
این مرداب در میان جنگل انبوه ’’فی ین‘‘ چالوس قرار گرفته‌است. این تالاب یک هکتار وسعت و حدود ۴ تا ۵ متر عمق دارد. آب آن از چشمه‌های اطراف تأمین می‌شود و شیرین است. غیر از درختان جنگلی که دورتادور آن را فرا گرفته‌اند، پیرامون و سطح مرداب نیز پر از نی و گیاهان مردابی است. این تالاب در ارتفاع ۷۳۰ متری دریا قرار گرفته‌است و مأمن پرندگان و آبشخور وحوش است.