چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » طبیعت چالوس » جزییات آیتم
  
دریاچه سد دریوک-جاده چالوس

این دریاچه که در حدود یک هکتار وسعت دارد، روبروی دره ولی آباد هزارچم و در دامنه کوه دال کمر قرار گرفته‌است. عمق آن حدود ۵ متر است و آبی شیرین دارد. اطراف آن را مراتع و مرغزار احاطه کرده‌است. به همین جهت این دریاچه مأْمن و زیستگاه پرندگان بومی و وحوش است.