چهارشنبه ، 7 خرداد ، 1399
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » آثار تاریخی چالوس » جزییات آیتم
  
کاروانسرای سنگی پای قله کندوان
این بنا که در فاصله ۲۰۰ متری شمال تونل کندوان واقع شده‌است. از نوع کاروانسراهای کوهستانی می‌باشد. شکل کلی بنا به صورت چهارضلعی در ابعاد ۹*۲۲ متر در امتداد شمالی ـ جنوبی است و از دو ردیف طولی حجرات گنبددار تشکیل شده‌است. امروزه ۵ گنبد بخش شرقی کاروانسرا باقی مانده‌است که همگی در قسمت فوقانی دارای نورگیر هستند. هر گنبد بر روی ۴ طاق استوار است گنبدهای این بنا از نوع کلنبه‌ای می‌باشد.