شنبه ، 2 آذر ، 1398
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » آثار تاریخی چالوس » جزییات آیتم
  
 بنای نهارخوران کندوان
این اثر که در فاصله چهل کیلومتری محور چالوس ـ کرج و در محلی به نام دزبن و در کنار رودخانه چالوس واقع شده، متعلق به دوره پهلوی اول است که همزمان با احداث محور کندوان جهت استراحت موقت بنا شده‌است و در حال حاضر به عنوان رستوران کاربری دارد.