شنبه ، 2 آذر ، 1398
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » آثار تاریخی چالوس » جزییات آیتم
  
نهر ملک جوب
از گذشته‌های دور تا به امروز چند نهر قدیمی از رودخانه پر آب سرآبرود جهت آبیاری زمین‌های کشاورزی منشعب می‌شده‌است که یکی از آنها نهر ملک جوب می‌باشد. حفر این نهر را به سلسله پادشاهی پادوسبانان نسبت می‌دهند. ملک جوب خود شامل ملک جوب شرقی و ملک جوب غربی است که ملک جوب شرقی دارای ۴ کیلومتر طول است و محل آبگیری آن از بالای رودبارک بوده و ۲۹۰ هکتار زمین را آبیاری می‌کند و ملک جوب غربی که آبگیری آن از داخل محله و لوال کلاردشت است و ۸٫۵ متر طول دارد و حدود ۱۳ هکتار زمین را آبیاری می‌کند. در گذشته در مسیر این نهر آسیاب‌های آبی زیادی مشغول به کار بوده‌اند که امروزه اثری از آن‌ها بر جای نمانده‌است.