شنبه ، 5 بهمن ، 1398
حداقل
همایش ها
عنوان همایشخبر فوری در خصوص همایش همدلی ملت و دولت
تاریخ برگزاری1394/07/27
دانلود 
شرح همایش

با سلام به دلیل مشکلات ایجاد شده در پورتال، لطفا مقالات ارسال شده خود را جهت ارسال به داوری دوباره ارسال نمایید.باتشکر