مسابقات آمادگی جسمانی جشنواره کشوری ورزش همگانی دانشگاه آزاداسلامی
Posted on مرداد 24, 1395 12:08

مسابقات آمادگی جسمانی در جشنواره کشوری ورزش همگانی دانشگاه آزاداسلامی به میزبانی همدان برگزار شد.

 | Hossein Alvandi