دکتر طهرانچی در اجلاس سالگرد سی و هفتمین تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی
Posted on خرداد 22, 1398 12:27

دکتر طهرانچی در اجلاس سالگرد سی و هفتمین تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی: 🔻دانشگاه آزاد اسلامی مولود انقلاب است. 🔻گسترش آموزش عالی، رکن اصلی اقتصاد دانش‌بنیان است. 🔻دانشگاه آزاد، همگام با جریان انقلاب اسلامی وارد گام دوم شده است. مشروح خبر را در لینک زیر بخوانید 👇 ana.ir/i/397629 🌐 @iauchalus