🍀اطلاعیه🍀 به اطلاع اساتید وکارکنان محترم می رساند
Posted on خرداد 01, 1398 10:53

🍀اطلاعیه🍀 به اطلاع اساتید وکارکنان محترم می رساندپیرو بخشنامه شماره ۵۰/۵۹۳۴۲ مورخه ۹۷/۱۰/۳ جهت دریافت تسهیلات کارت اعتباری موضوع تفاهم نامه فی مابین دانشگاه وبانک ملی ایران،اساتید وکارکنانی که مایل به دریافت کارت اعتباری هستند درخواست خود را حداکثر تا ۷ روز آینده(۹۸/۳/۷)تحویل آقای فرهاد شیرودی نمایند. شرایط تسهیلات ۱-سقف تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریال ۲-نرخ سود ۱۲% ۳-مدت بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه ۴-اعضای هیات علمی (رسمی قطعی،رسمی آزمایشی،پیمانی) ۵-کارکنان (رسمی قطعی ،رسمی آزمایشی،قراردادی) ۶-محاسبه ورعایت مانده دو سوم خالص حقوق ومزایا به منظور باز پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی. @iauchalus