اطلاعیه شماره ۳: 🔶 دانشگاه آزاداسلامی واحد چالوس در راستای رسالت انسانی و اجتماعی خود و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
Posted on فروردين 09, 1398 12:51

اطلاعیه شماره ۳: 🔶 دانشگاه آزاداسلامی واحد چالوس در راستای رسالت انسانی و اجتماعی خود و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در نظر دارد هفته آینده یک تیم دامپزشکی و یک تیم کشاورزی و باغبانی جهت بررسی وضعیت مناطق آسیب‌دیده و ارائه خدمات مشاوره‌ای از اعضای هیات علمی دانشگاه و همچنین کارکنانیکه در این زمینه تجربه دارند را به روستاهای هدف اعزام نماید. اساتید، کارکنان و دانشجویان رشته های مربوطه در صورت آمادگی، با ریاست محترم دانشگاه هماهنگی نمایند. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس