#دکتر_طهرانچی، رئیس #دانشگاه_آزاد در جمع دانشجویان
Posted on دي 16, 1397 17:02

#دکتر_طهرانچی، رئیس #دانشگاه_آزاد در جمع دانشجویان:
🔻برای اولین بار در سابقه ۳۵ ساله #دانشگاه_آزاد_اسلامی یک شرکت معتبر حسابرسی در دانشگاه مستقر شده و در حال احصاء وضعیت مالی تمامی واحدهای #دانشگاه است.
🌐 @iauchalus