دوره آموزشی تدوین استاندارد توسط اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
Posted on دي 16, 1397 14:56

دوره آموزشی تدوین استاندارد توسط اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره آموزشی آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران «براساس استاندارد ملی ایران شماره پنج» با هدف تربیت دبیران حقوقی استاندارد در حوزه تدوین، توسط اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و با همکاری سازمان ملی استاندارد برگزار شد.
مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران با هدف تدوین استانداردهای ملی ایران در تمامی رشته‌های موجود به یک روش ثابت و یکنواخت از رویکردهای آموزشی دوره آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران بود.

دوره‌های آموزشی پنج‌گانه مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ برگزار شده است.

گفتنی است این دوره آموزشی برمبنای تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

 @iauchalus