به مناسبت هفته بزرگداشت شهدا وهفته درختکاری صورت گرفت
Posted on اسفند 18, 1395 14:44
به مناسبت هفته بزرگداشت شهدا وهفته درختکاری صورت گرفت

غرس نهال توسط دکتر مرتضی سام دلیری و استاد کیانوش منصور لکورج

به روایت تصویر