یکشنبه ، 22 تیر ، 1399
حداقل
اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

اعضای کمیته علمی بر اساس محورهای همایش

علوم پایه دکتر سیامک یاسمی-دکتر حمیدرضا میمنی-دکتر حمید پزشک-دکتر شعبانعلی صفری ثابت-دکتر رحمان فرنوش-دکتر غلامحسین یاری-دکتر بهرام صادق پور-دکتر وحید امیرزاده-دکتر عین اله دیری-دکتر عزت اله بالویی-دکتر جواد امیری-دکتر رضاییان-دکتر سید جواد مرتضوی امیری-دکتر محمدرضا فاندر-دکتر آرزو امیرزادی-دکتر بهاره فیضی-دکتر محمد باقر پاشا-دکتر مهدی حسن خانی-دکتر محمدمهدی پورپاشا-دکتر مریم ویلکی-دکتر جعفر قمی-دکتر محبوبه ایزدی--دکتر کیخسرو خجیر-دکتر سمیه ازوجی
علوم پزشکی

دکتر سهیلا نظرپور-دکتر محمدعلی یگانه-دکتر عباس بهجو

علوم مهندسی دکتر مرتضی سام دلیری-دکتر علی شیخ الاسلامی-دکتر رامین ویسی-دکتر یوسف پاینده-دکتر آزاده محمودی-دکتر حسین نعمتیان-دکتر محسن صفاری-دکتر مجید کیایی-دکتر زینب سام-دکتر عبداله نجفی-دکتر شهاب الدین شمشیربند-دکتر رضا طاولی-دکتر مهدی رجب زاده-دکتر حامد غفاری
تربیت بدنی دکتر محمد سنایی-دکتر حسین معصومی
مدیریت شهرسازی دکتر شهرام ساروی
برنامه ریزی شهری دکتر سید عسگر میرفتح اللهی-دکتر کیا بزرگمهر-دکتر لیلا ابراهیمی-دکتر آمنه حقزاد
برنامه ریزی آموزشی دکتر محمد غفاری-دکتر حسینعلی تقی پور-دکتر ابوطالب مطلبی-دکتر پوران سام دلیری
علوم اقتصادی اداری دکتر کیانوش منصورلکورج-دکتر داود کیاکجوری-دکتر محمد رضا پورعلی-دکتر جواد تقی پوریان-دکتر قیدر قنبرزاده-دکتر یوسف تقی پوریان-دکتر جواد گیلانی پور
علوم اجتماعی و رفتاری دکتر کامیان خزایی-دکتر قربانعلی آقا احمدی-دکتر سعید اسلامی-دکتر علی اوسط خانجانی-دکتر هادی منصوری-دکتر مرضیه گرجی پشته

 

دی ان ان