یکشنبه ، 22 تیر ، 1399
حداقل
اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
How to write/publish ISI papers دکتر شمشیربند(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد چالوس) هزینه کارگاه    25000 تومان
مدل معادلات ساختاری دکتر میرتقیان(استاد دانشگاه مازندران) هزینه کارگاه    25000 تومان

 

 

حداقل
فرم ثبت نام در کارگاه
نام و نام خانوادگی
شماره همراه
نام کارگاه
شماره فیش
.jpg;.jpeg;.pdf;.tiff;.gif
کد امنیتی را وارد کنید
دی ان ان