یکشنبه ، 22 تیر ، 1399
هزینه مقاله  مقاله اول مقاله دوم مقاله سوم به بعد
دانشجویی 200000 تومان 100000 تومان 50000 تومان
 هیات علمی 250000 تومان 150000 تومان 100000 تومان
سایرین 300000 تومان 200000 تومان 150000 تومان

توجه1: لازم به ذکر است تمامی شرکت کنندگان از دانشگاه های استان مازندران  از 20 درصد تخفیف هزینه ثبت نام برخوردار می شوند.با اسکن کارت دانشجویی

توجه2: شرکت کنندگان در صورت نداشتن مقاله و فقط دریافت گواهی حضور هزینه 50000 تومان که شامل هزینه وعده غذایی و میان وعده 25000 تومان و دریافت بسته مخصوص همایش 25000 تومان می باشد.

توجه3: شماره حساب پژوهشی جهت واریز وجه      0105819174000

نام و نام خانوادگی
.jpg;.jpeg;.pdf;.tiff;.gif
مبلغ واریزی
شماره فیش
.jpg;.jpeg;.pdf;.tiff;.gif
بابت
شماره همراه
کد امنیتی را وارد کنید
دی ان ان