یکشنبه ، 22 تیر ، 1399
حداقل
لیست طرح های تحقیقاتی ارسالی
تاریخ ارسالعنوان طرحنامنام خانوادگیمراحل اداری 
1398/04/23 08:27 ق.ظطراحی برنامه درسي مبتني بر فلسفه برای کودکانطاهرهنظامیان پوردریافت مرحله اولhttp://www.iauc.ac.ir/معاونت-ها/معاونت-پژوهش-وفناوری1/طرح-های-تحقیقاتی/لیست-طرح-های-تحقیقاتی-ارسالی/listid/855/itemid/3365
1398/04/23 08:25 ق.ظطراحی برنامه درسي مبتني بر فلسفه برای کودکانطاهرهنظامیان پوردریافت مرحله اولhttp://www.iauc.ac.ir/معاونت-ها/معاونت-پژوهش-وفناوری1/طرح-های-تحقیقاتی/لیست-طرح-های-تحقیقاتی-ارسالی/listid/855/itemid/3364
صفحه 1 از 1ابتدا   قبلی   بعدی   انتها   
دی ان ان