چهارشنبه ، 30 مهر ، 1399
حداقل
آموزشیار

راهنمای سامانه آموزشیار

 

** فیلمهای آموزشی کار با سامانه آموزشیار مخصوص اساتید و دانشجویان (کلیک نمایید) **

 

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه آموزشیار می توانید برروی لینک زیر کلیک نمایید.

http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

نام کاربری :      158shomarehdanesjoe@edu

رمز ورود :            158shomarehdanesjoe

 

اساتید محترم جهت ورود به سامانه آموزشیار و ثبت نمرات می توانیدبرروی لینک زیر کلیک نمایید.

http://edun.iau.ac.ir/Education/Pages/acmstd/loginPage.jsp

نام کاربری :      158codeostadsida@11158

رمز ورود:              158codeostadsida

 

 

دی ان ان