یکشنبه ، 22 تیر ، 1399
حداقل
دفتر فناوری اطلاعات

دفتر فناوری اطلاعات

معرفی پرسنل :

  • مسئول: آقای حسین گنجی

  • کارشناس نرم افزار : مهندس سمیه هرج پور    
  • کارشناس سخت افزار: مهندس مریم جعفر صالحی  
  • کارشناس نرم افزار : مهندس حسن خرازی ثابت
  • اپراتور سیستم: خانم شریفی
دی ان ان