شنبه ، 4 بهمن ، 1399
حداقل
راهنمای نگارش مقاله

 

 برای دریافت راهنمای نگارش مقاله اینجا کلیک کنید.

 
حداقل
فرم مقالات ارسالی
عنوان مقاله
نام
نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی نفر دوم
ایمیل
نام مجله
شماره تماس
تنها فرمت doc,docx تا 1 مگابایت
تنها فرمت zip,rar,doc,docx تا 2 مگابایت
 
http://www.iauc.ac.ir/اطلاع-رسانی/مجلات/listid/844/itemid/5565
http://www.iauc.ac.ir/اطلاع-رسانی/مجلات/listid/844/itemid/5566
http://www.iauc.ac.ir/اطلاع-رسانی/مجلات/listid/844/itemid/5567
http://www.iauc.ac.ir/اطلاع-رسانی/مجلات/listid/844/itemid/5621
http://www.iauc.ac.ir/اطلاع-رسانی/مجلات/listid/844/itemid/5622
http://www.iauc.ac.ir/اطلاع-رسانی/مجلات/listid/844/itemid/5623
http://www.iauc.ac.ir/اطلاع-رسانی/مجلات/listid/844/itemid/5683
دی ان ان