ﺳﻪشنبه ، 12 اسفند ، 1399
حداقل
مرکز رشد واحد های فن آور
   

دکتر فرید کاظم نژاد

سمت :مدیر باشگاه پژوهشگران جوان
تحصیلات :دکترا جنگلداری

 

 

اخبار و اطلاعیه مرکز  
حداقل
منو
دی ان ان