یکشنبه ، 22 تیر ، 1399
حداقل
اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

محورهای همایش:

  • ریاضیات و آمار در علوم پایه

  • ریاضیات و آمار در پزشکی

  • ریاضیات و آمار در مهندسی

  • ریاضیات و آمار در علوم اقتصادی

  • ریاضیات و آمار در علوم اجتماعی و رفتاری

دی ان ان