چهارشنبه ، 30 مهر ، 1399
حداقل
دانشکده کشاورزی

رشته های تحت پوشش و دانلود کاتالوگ

کاردانی کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد
    تولیدات گیاهی دانلود کاتالوگ مهندسي کشاورزي- علوم دامی گرایش تغذیه
    صنایع چوب – سازه های چوبی ( کد رشته 224) دانلود کاتالوگ مهندسی کشاورزی شناسايي ومبازره با علفهاي هرز

 

  • زراعت و اصلاح نباتات، تولیدات گیاهی، گیاهپزشکی، صنایع غذایی (مدیر گروه: دکتر امیر عباس موسوی) 
  • علوم دامی، دامپزشکی (دکتر محمدرضا پور علمی)
  • فضای سبز (مهندس محمد علی گلستانی)
  • صنایع چوب و کاغذ (دکتر عبدالله حسین زاده)
  • جنگلداری (دکتر علی شیخ الاسلامی)
دی ان ان