ﺳﻪشنبه ، 12 اسفند ، 1399
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی1397/11/10pradatory journals.pdf1280http://www.iauc.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/اطلاعیه-های-پژوهشی/Announcements/764/ID/3349
شيوه صحيح آدرس دهی نام دانشگاه در فعاليتهای پژوهشی1398/08/01 982http://www.iauc.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/اطلاعیه-های-پژوهشی/Announcements/764/ID/3389
دانلود فرم دریافت ایمیل آکادمیک1398/10/01EmailForm.docx784http://www.iauc.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/اطلاعیه-های-پژوهشی/Announcements/764/ID/5176
دانلود فرم درخواست اینترنت بی سیم(wireless)1397/02/25wireless.doc4015http://www.iauc.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/اطلاعیه-های-پژوهشی/Announcements/764/ID/2089
دی ان ان