یکشنبه ، 30 شهریور ، 1399
حداقل
اطلاعیه های دانشجویی
عنواندانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه ای در صورت خواهان بودن دفترچه بیمه سلامت
تاریخ1393/04/15
توضیحات

دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه ای در صورت خواهان بودن دفترچه بیمه سلامت از تاریخ 93/4/15   لغایت 93/4/30 به صندوق رفاه دانشجویی واحد مربوطه مراجعه فرمایند.

فایل 
تعداد بازدید2842
دی ان ان