جمعه ، 8 مرداد ، 1400
حداقل
اطلاعیه های دانشجویی
عنوانمسابقه کتابخوانی بمناسبت گرامیداشت روز معلم ویژه استادان گرامی
تاریخ1399/02/16
توضیحات

🌹🌹🌹مسابقه کتابخوانی بمناسبت گرامیداشت روز معلم ویژه استادان گرامی🌹🌹🌹
ازکتاب تعلیم وتربیت.استاد شهید مطهری🌹
سوالات:
1-درمبحث پرورش استعداد عقلانی(تعقل در قران)رابه اختصار بیان فرمایید.
2-درباب مسئله علم،((تعلیم))را ازنظر شهید مطهری تعریف کنید.
3-درمبحث عوامل تربیت،باب تفکر،چند نوع عبادت داریم.
4-در مبحث کرامت نفس در قران وحدیث، (عزت نفس )رابطور اجمال بفرمایید.
5-درمبحث تربیت عقلانی انسان،اینکه(عقل باید غربال کننده باشد)مختصر توضیح دهید.

مهلت پاسخگویی:
99/2/30
لطفا پاسخ ها را به شماره واتساپی خانم ناظریان:
09119992508 
ارسال نمایید.
🌹🌹🌹🌹🌹

فایل301_1149_86_tarbiat.pdf
تعداد بازدید727
دی ان ان