ﺳﻪشنبه ، 31 فروردین ، 1400
حداقل
اطلاعات تماس

آدرس: چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)

صندوق پستی : 46615/397
تلفن : 01152226601 الی 4 
فاکس : 01152226605

آدرس پست الکترونیکی :  info@iauc.ac.ir

 

حداقل
لیست شماره های داخلی دانشگاه
عنوانشماره داخلیشماره مستقیمبخش
آموزش كشاورزي204 دانشكده كشاورزي
مدير گروه جنگل320 دانشكده كشاورزي
مدير گروه زراعت321 دانشكده كشاورزي
مدير گروه فضاي سبز322 دانشكده كشاورزي
مدير گروه علوم دامي323 دانشكده كشاورزي
كامپيوتر324 دانشكده كشاورزي
آبدارخانه325 دانشكده كشاورزي
اطاق اساتيد232 دانشكده كشاورزي
آموزش علوم پايه333 دانشكده كشاورزي
مدير گروه فيزيك و رياضي 334 دانشكده كشاورزي
مدير گروه زمين شناسي 331 دانشكده كشاورزي
مدير گروه مديريت328 دانشكده كشاورزي
آموزش مديريت205 دانشكده كشاورزي
آموزش حسابداري201 دانشكده كشاورزي
كارداني پيوسته كارداني پيوسته حسابداری247 دانشكده كشاورزي
كارداني ناپيوسته كارداني پيوسته حسابداری248 دانشكده كشاورزي
مدير گروه حسابداري328 دانشكده كشاورزي
رئيس دانشكده حسابداری330 دانشكده كشاورزي
دی ان ان