ﺳﻪشنبه ، 31 فروردین ، 1400
حداقل
اطلاعات تماس

آدرس: چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)

صندوق پستی : 46615/397
تلفن : 01152226601 الی 4 
فاکس : 01152226605

آدرس پست الکترونیکی :  info@iauc.ac.ir

 

حداقل
لیست شماره های داخلی دانشگاه
عنوانشماره داخلیشماره مستقیمبخش
كارگزيني 230 امور اداري و دبيرخانه
مدير اداري231 امور اداري و دبيرخانه
دبيرخانه 226 امور اداري و دبيرخانه
دبيرخانه – تايپ227 امور اداري و دبيرخانه
دبيرخانه – تايپ229 امور اداري و دبيرخانه
دی ان ان