ﺳﻪشنبه ، 31 فروردین ، 1400
حداقل
اطلاعات تماس

آدرس: چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)

صندوق پستی : 46615/397
تلفن : 01152226601 الی 4 
فاکس : 01152226605

آدرس پست الکترونیکی :  info@iauc.ac.ir

 

حداقل
لیست شماره های داخلی دانشگاه
عنوانشماره داخلیشماره مستقیمبخش
رئيس242 دفتر فرهنگ
دفتر فرهنگ برادران240 دفتر فرهنگ
دفتر فرهنگ خواهران241 دفتر فرهنگ
قرآن و عترت برادران237 دفتر فرهنگ
قرآن و عترت خواهران235 دفتر فرهنگ
اقامه نماز244 دفتر فرهنگ
آبدارخانه243 دفتر فرهنگ
دی ان ان