ﺳﻪشنبه ، 31 فروردین ، 1400
حداقل
اطلاعات تماس

آدرس: چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)

صندوق پستی : 46615/397
تلفن : 01152226601 الی 4 
فاکس : 01152226605

آدرس پست الکترونیکی :  info@iauc.ac.ir

 

حداقل
لیست شماره های داخلی دانشگاه
عنوانشماره داخلیشماره مستقیمبخش
نگهباني برادران210 عمومی
نگهباني خواهران209 عمومی
انتشارات217 عمومی
آموزش تربيت بدني208 عمومی
فوق برنامه267 عمومی
فروشگاه223 عمومی
كتابفروشي219 عمومی
گزينش238 عمومی
حراست239 عمومی
معاونت عمراني214 عمومی
دی ان ان