ﺳﻪشنبه ، 31 فروردین ، 1400
حداقل
اطلاعات تماس

آدرس: چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)

صندوق پستی : 46615/397
تلفن : 01152226601 الی 4 
فاکس : 01152226605

آدرس پست الکترونیکی :  info@iauc.ac.ir

 

حداقل
لیست شماره های داخلی دانشگاه
عنوانشماره داخلیشماره مستقیمبخش
كتابخانه مركزي32952220535كتابخانه مركزي
بخش امانت233 كتابخانه مركزي
مرجع234 كتابخانه مركزي
سايت مركزي311 كتابخانه مركزي
دی ان ان