ﺳﻪشنبه ، 31 فروردین ، 1400
حداقل
اطلاعات تماس

آدرس: چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)

صندوق پستی : 46615/397
تلفن : 01152226601 الی 4 
فاکس : 01152226605

آدرس پست الکترونیکی :  info@iauc.ac.ir

 

حداقل
لیست شماره های داخلی دانشگاه
عنوانشماره داخلیشماره مستقیمبخش
رياست22252226701ساختمان اداراي
معاونت اداري و مالي27452220539ساختمان اداراي
مشاور حقوقي27352243559ساختمان اداراي
آبدارخانه275 ساختمان اداراي
روابط عمومي29652248789ساختمان اداراي
دفتر معاون پژوهشي27952220020ساختمان اداراي
كامپيوتر پژوهشي277 ساختمان اداراي
طرح و مديريت پژوهشي27852220536ساختمان اداراي
امور پايان نامه ها28052210545ساختمان اداراي
دفتر معاون آموزشي28652211606ساختمان اداراي
مديريت آموزش28552248785ساختمان اداراي
اداره هيئت علمي28252248786ساختمان اداراي
كارگزيني هيئت علمي283 ساختمان اداراي
اداره امتحانات28152211604ساختمان اداراي
دفتر معاونت دانشجويي29352220525ساختمان اداراي
مدير دانشجويي29152220537ساختمان اداراي
نظام وظيفه292 ساختمان اداراي
اداره فارغ التحصيلان272 ساختمان اداراي
امور فارغ التحصيلان288 ساختمان اداراي
بايگاني آموزش290 ساختمان اداراي
حقوق و دستمزد300 ساختمان اداراي
امور مالي299 ساختمان اداراي
مخابرات312 دانشكده علوم انساني
نيروي انساني36652243215دانشكده علوم انساني
مدیر مالی29752248784ساختمان اداراي
امور شهریه دانشگاه  ساختمان اداری
دی ان ان