چهارشنبه ، 22 مرداد ، 1399
حداقل
فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
3-3راهنمای نگارش1397/04/04
A فرم عناوین پیشنهادی پایان نامه جهت طرح در شورای گروه آموزشی(فرم شماره 2)1397/04/04
B فرم پیشنهاد پایان نامه/رساله(پروپوزال) به همراه فرم الف1397/03/20
D گزارش پيشرفت كار(فرم 5)1397/03/12
F فرم آمادگی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد(فرم 6)1397/04/04
G فرم اعلام زمان براي برگزاري جلسه دفاع(فرم 10)1397/04/04
J اطلاع رساني جلسه دفاعيه(فرم 12)1397/04/04
K فرم ب به همراه CD و ارائه به دفتر امور پایان نامه ها قبل از دفاع1397/04/04
فرم اعلام آمادگی دفاع دروه دكترا (فرم شماره 6)1399/02/16
فرم تاييد مقاله براي دوره دكترا1399/02/16
دی ان ان